1. wybierz język
  2. Polska wersja
  3. English version
  4. Русская версия

    • slideofiary.png
    • oblawaslider.png


Aktualności

Obława Augustowska na Grobie Nieznanego Żołnierza

Obława Augustowska na Grobie Nieznanego Żołnierza

15 sierpnia br. Prezydent Andrzej Duda odsłoni na Grobie Nieznanego Żołnierza tablicę upamiętniającą  polskie podziemie antykomunistyczne. Wśród innych wydarzeń, głównie bitew i potyczek podziemia niepodległościowego z NKWD, Armią Czerwoną, UB i ludowym Wojskiem Polski na tablicy upamiętniona ma zostać także Obława Augustowska oraz śmierć ostatniego Żołnierza Wyklętego Józefa Franczaka, ps. "Lalek", który zginął w 1963 r.


→ więcej
2016-08-12

Wstęp

odtwórz filmW lipcu 1945 r. oddziały Armii Czerwonej przy pomocy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy i współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną na terenie Puszczy Augustowskiej i jej okolic, określanej mianem Obławy Augustowskiej. Ze strony sowieckiej w operacji uczestniczyły jednostki 50. armii
III Frontu Białoruskiego, Wojsk Wewnętrznych NKWD oraz funkcjonariusze kontrwywiadu wojskowego "Smiersz". Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej i miejscowi konfidenci wspomagali działania Sowietów jako przewodnicy i tłumacze, asystowali także przy przesłuchaniach.

Oddziały sowieckie przetrząsały lasy i wsie, aresztując podejrzanych o kontakty z polską partyzantką niepodle-głościową. Nie znamy dokładnie ani daty początkowej, ani końcowej operacji - najczęściej umieszcza się ją między 12 a 28 lipca. W sumie zatrzymano kilka tysięcy osób, część z nich więziono i poddawano brutalnemu śledztwu. Ok. 600 osób nigdy nie powróciło do domów i do dziś nie są znane ich losy. Najprawdopodobniej wszyscy zostali pozbawieni życia na podstawie tej samej decyzji i należy ich uznać za ofiary Obławy Augustowskiej.

Możliwe, że miejsce stracenia i wiecznego spoczynku tych osób znajduje się w pobliżu granicy, po stronie białoruskiej. Pewne jest, że zamordowano ich przy akceptacji najwyższych sowieckich władz politycznych. Strona polska od wielu lat prowadzi starania o ustalenie losów osób zaginionych w obławie.


  • Logo IPN
  • Logo 45 Obława Augustowska
  • Obława Auguustowska


 
loading