1. wybierz język
  2. Polska wersja
  3. English version
  4. Русская версия

Obława

Aktualności

Finisaż wystawy „Nowe zniewolenie. Obława Augustowska. Lipiec 1945” – Kolonia, 20 stycznia 2017

Finisaż wystawy „Nowe zniewolenie. Obława Augustowska. Lipiec 1945” – Kolonia, 20 stycznia 2017

Instytut Polski w Düsseldorfie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku oraz Forum Lwa Kopelewa w Kolonii zapraszają na finisaż wystawy  „Nowe zniewolenie. Obława Augustowska. Lipiec 1945”, który odbędzie się w dniu 20 stycznia 2017 r. w siedzibie Forum Lwa Kopelewa w Kolonii (Lew Kopelew Forum e.V., Neumarkt 18, Neumarkt Passage, 50667 Kolonia).


→ więcej
2017-01-02

Kontekst historyczny

PRZYGOTOWANIA DO OBŁAWY

Od połowy maja 1945 r. koncentrowano znaczne siły sowieckie w strefie przygranicznej od Puńska po Sztabin. Pierwsze duże akcje przeciw polskiemu podziemiu miały miejsce już pod koniec maja i w czerwcu. Okres ten został wykorzystany do kompletowania list osób przeznaczonych do aresztowania. Na terenie nadgranicznych gmin Giby
i Sejny 27 czerwca 1945 r. przeprowadzono operację "oczyszczania" lasów z grup partyzanckich. W akcji brały udział wojska sowieckie, pracownicy PUBP i MO. Zatrzymano 139 osób, z których  28 aresztowano pod zarzutem przynależności do AK

BILANS OTWARCIA

Obwody AK Augustów i Suwałki przed rozpoczęciem akcji "Burza" w 1944 r. liczyły łącznie prawie 5000 żołnierzy.
12 maja 1944 r. inspektor suwalski AK mjr Franciszek Szabunia "Zemsta" i dowódca sowieckiego oddziału operującego na tym terenie mjr Włodzimierz Cwietyński "Orłow" podpisali porozumienie o współpracy. Oprócz walki
z Niemcami oddział "Orłowa" prowadził rozpoznanie struktur i liczebności oddziałów AK. Na skutek częściowej dekonspiracji AK w czasie akcji "Burza" Sowieci aresztowali w końcu 1944 r. i na początku 1945 r. około tysiąca osób. W lutym rozpoczęto przekształcanie struktur AK w AKO, a wiosną 1945 r. doszło do wznowienia działań podziemia skierowanych przeciwko instytucjom tworzonego systemu komunistycznego. W połowie maja zbrojne podziemie kontrolowało większość terenu w powiecie augustowskim i suwalskim. Strona sowiecka koncentrowała wycofywane
z frontu jednostki w celu likwidacji polskich struktur niepodległościowych.


  • Logo IPN
  • Logo 45 Obława Augustowska
  • Obława Auguustowska


 
loading